Tetra Pak privatlivspolitik

Introduktion & Anvendelsesområde

Tetra Pak Group (“Tetra Pak”) sætter pris på din interesse for vores produkter og dit besøg på www.tetrapak.com eller en af vores andre hjemmesider, kontorer eller virksomhedsevents. Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv og informerer dig hermed om vores databehandlingsaktiviteter.

Denne privatlivspolitik gælder for hjemmeside(r), mobilapplikationer, sociale medieprofiler/sider, der drives af Tetra Pak (samlet betegnet som “Webtjenester”), produkter leveret, tjenester udført eller tilbud givet af Tetra Pak (samlet betegnet som “Produkter og Tjenester”). Privatlivspolitikken giver dig information om vores behandling af personoplysninger, der vedrører dig:

 • som repræsentant/kontaktperson for vores forretningskunder, leverandører, entreprenører og forretningsudsigter, herunder hvor du bruger vores kundeportaler
 • som bruger af vores Webtjenester, eller abonnent på vores nyhedsbrev eller anden information fra os
 • som deltager i en virksomhedsbegivenhed arrangeret af os (kampagner, konferencer, kundeevents, osv.), eller en besøgende på vores kontorer eller fabrikker (“Lokaliteter”)

Denne privatlivspolitik indeholder følgende afsnit:

 • hvordan du kontakter os
 • hvilke personoplysninger der behandles om dig
 • hvordan vi indsamler personoplysninger
 • hvorfor vi indsamler og hvordan vi bruger dine personoplysninger, inklusive juridisk grundlag
 • hvem vi deler dine personoplysninger med
 • international overførsel
 • sikring af dine personoplysninger
 • hvor længe vi opbevarer de indsamlede data
 • dine rettigheder
 • information om børn
 • Cookie politik

Denne privatlivspolitik indeholder de generelle regler for behandling af personoplysninger af Tetra Pak. Yderligere eller andre regler kan gælde for bestemte datamodtagere, som f.eks. ansatte, forbrugere eller andre individer i forhold til vores Produkter og Tjenester, og de er reguleret af relevante databeskyttelsesmeddelelser, som ændres af Tetra Pak fra tid til anden.

Hvordan du kontakter os

Hvis din anmodning eller dit spørgsmål vedrører et specifikt geografisk marked, opfordrer vi dig til at kontakte din almindelige Tetra Pak-kontaktperson på det relevante lokale Tetra Pak-kontor. Du finder links til alle lokale Tetra Pak-kontorer på siden Kontakt.

Platform.

Hvilke personoplysninger behandles om dig?

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger, som du eller din arbejdsgiver (forretningskunder, leverandører, entreprenører eller andre forretningsudsigter) har givet os, herunder men ikke begrænset til:

 • Personlig kontaktinformation (såsom navn, telefonnummer, e-mail-adresse, land)
 • Forretningsmæssig kontaktinformation (såsom firma, position/niveau, og dine forhandlinger med os på vegne af dig selv eller af de relevante forretningskunder, leverandører, entreprenører eller andre forretningsudsigter) eller enhver personlig information, der kræves for formålet med at indgå og udføre aftaler med din arbejdsgiver (forretningskunder, leverandører, entreprenører eller andre forretningsudsigter)
 • Andre personlige oplysninger, der er indeholdt i indhold, du indsender til os (såsom dine interesseområder relateret til Tetra Pak, din besked)
 • Vi bruger cookies og andre lignende teknologier til automatisk at indsamle data

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du giver os oplysninger, herunder men ikke begrænset til:

 • du udfylder en kontaktformular på en af vores Webtjenester
 • du anmoder om information om et produkt eller en tjeneste
 • du indsender en opfindelse og udfylder opfinders kontaktformular
 • du tilmelder dig for at modtage nyheder, opdateringer eller direkte markedsføringskommunikation
 • du deltager eller deltager i en begivenhed eller kampagne
 • du søger om et job hos Tetra Pak
 • du kommunikerer med os for eksempel via sociale medienetværk eller ved at sende os en e-mail
 • du besøger eller bruger vores Webtjenester, hvor vi automatisk indsamler bestemte oplysninger relateret til dig
 • du besøger vores Lokaliteter personligt

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare dine spørgsmål (via post, e-mail eller telefon, som relevant), for at give dig specifik information, som du har anmodet om eller ansøgt om via kontaktsiden, for at kontakte dig i forbindelse med indsendelsen af din anmodning, for at forbedre vores tjenester og produkter og/eller til forretningsudvikling. Vi indsamler og behandler også dine personoplysninger for at opdatere dig om dine interesseområder (f.eks. ved at sende nyhedsbreve), for vores legitime forretningsinteresser, for at overholde vores juridiske forpligtelser og/eller som ellers tilladt ved lov.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine personoplysninger med andre virksomheder i Tetra Pak Group eller autoriserede tredjeparts analysetjenesteudbydere, med det eneste formål at besvare dine spørgsmål eller ansøgninger, opfylde dine anmodninger eller give dig anmodede oplysninger. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til Tetra Pak’s autoriserede medarbejdere, entreprenører og agenter, der har behov for at få adgang til personoplysningerne for at behandle dem for os, og som er underlagt strenge kontraktlige fortrolighedsforpligtelser og som kan blive disciplineret eller opsagt, hvis de ikke opfylder disse forpligtelser.

Sikkerhed for dine personoplysninger

For at beskytte dine personoplysninger mod tilfældig, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændring, adgang, offentliggørelse eller brug, har vi på plads passende organisatoriske, sikkerhedsmæssige, kontraktmæssige og juridiske foranstaltninger.

Hvor længe opbevarer vi de indsamlede data?

Personoplysninger vil blive opbevaret kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller som ellers krævet i henhold til gældende love.

Hvad angår dine kontaktoplysninger, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi er i kontakt med dig. Hvis du ikke har kontaktet os i fire år, vil vi slette dine personoplysninger efter udløbet af denne periode.

Hvad angår indholdet af din besked eller dine kommentarer, sletter vi dette, så snart vi har behandlet din forespørgsel eller kommentar.

Dine rettigheder

Som individ, hvis personoplysninger behandles af Tetra Pak, har du visse databeskyttelsesrettigheder, som du kan udøve ved at sende en anmodning til Tetra Pak. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om:

 • Adgang til dine personoplysninger;
 • Rettelse af dine personoplysninger;
 • Sletning af dine personoplysninger (denne ret kaldes også ‘retten til at blive glemt’);
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger;
 • Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (under visse omstændigheder og i henhold til gældende lov);
 • Overførsel af dine personoplysninger (under visse omstændigheder og i henhold til gældende lov);
 • Ikke at være genstand for automatiserede beslutninger; og
 • Ikke at blive sendt direkte marketing.

Dine anmodninger eller spørgsmål i denne forbindelse kan indsendes på Tetra Pak’s Data Subject Request Platform.

Vi vil besvare din anmodning om at ændre, rette eller slette dine personoplysninger inden for en rimelig tidsramme og underrette dig om den handling, vi har foretaget.

Du har ret til at indgive eventuelle klager til den nationale databeskyttelsesmyndighed i dit land, men vi beder dig om først at fremsætte dine indvendinger over for os.

Information om børn

Tetra Pak indsamler ikke bevidst eller med vilje oplysninger om børn under 13 år. Hvis du mener, at vi har indsamlet oplysninger om et barn under 13 år, bedes du kontakte os på privacy@tetrapak.com, så vi kan slette oplysningerne.

Cookiepolitik

Social Media Widgets

Websiderne / Apps kan bruge social media widgets til at gøre det muligt for besøgende at interagere med indhold fra vores websites på forskellige sociale platforme (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv.). For at forstå, hvordan og hvilke oplysninger der indsamles, og hvilke cookies der sættes af disse tredjeparter, skal du henvise til privatlivspolitikken for den respektive sociale platform.

Eksterne websites og links

Links fra vores websites

Vi, Tetra Pak Group, opretter links til andre websites med det formål at give dig mulighed for at gennemse relaterede og interessante oplysninger i forbindelse med os og vores virksomheder. Disse tredjepartswebsites er uden for vores kontrol og er ikke dækket af denne privatlivspolitik. Hvis du tilgår andre websites ved hjælp af de leverede links, kan operatørerne af disse websites indsamle dine personoplysninger. Tetra Pak er ikke ansvarlig for eventuelle personoplysninger, som du indsender til tredjepartswebsteder, der er linket til vores websites. Din browsing og interaktion på ethvert tredjepartswebsted eller -tjeneste, herunder dem, der har et link eller en annonce på vores websites / apps, er underlagt denne tredjeparts egne regler og politikker.

Eksterne links til Tetra Pak websites

Linking fra en ekstern part til et website ejet og kontrolleret af os er kun tilladt, hvis og på betingelse af at det eksterne website ikke indeholder materiale, som kan betragtes som ulovligt, truende, ærekrænkende, obscen, skandaløs eller profan eller kunne udgøre eller opfordre til en opførsel, der ville blive betragtet som en kriminel handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænke enhver lov. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet eller funktionaliteten af eksterne websteder, som ikke drives eller kontrolleres af Tetra Pak Group.

Ansvarsfraskrivelse

Vi bestræber os på at holde informationerne på vores websites nøjagtige, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, grafik og figurer. Denne information leveres “som den er”, og vi fraskriver os alle garantier, udtrykt, eller underforstået om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til hjemmesiden eller informationerne til ethvert formål i det omfang det er tilladt af gældende lov. Derudover fraskriver vi os enhver garanti for, at vores websites er fri for infektion ved virus eller noget andet, der har forurensende eller destruktive egenskaber.

Bortset fra hvad der er angivet i gældende lovgivning, accepterer vi ikke noget ansvar for skade, der opstår som følge af din brug eller manglende evne til at bruge dette websted eller indhold, tjenester eller materialer, der er leveret af eller på dette websted.

Ophavsret

Dette website og alt kunstværk, grafik, brochurer, tekster, fotografier, emballage, tekniske specifikationer (“Indhold”) vist heri er ophavsretligt beskyttet og ejes af Tetra Pak International SA, ©. Alle rettigheder forbeholdes.

Du må ikke reproducere, genudgive, oversætte eller på nogen måde distribuere dele af dette website eller indholdet uden skriftlig tilladelse fra ejeren, undtagen at du må lave en kopi eller downloade til en lokal harddisk til dit personlige og ikke-kommercielle brug kun.

Alle kopier af indholdet, der er blevet behørigt og lovligt delt, stilles kun til rådighed af ejeren på betingelse af, at du ikke ændrer eller modificerer sådant indhold, og ikke fjerner eller ændrer nogen proprietær meddelelse på sådant indhold.